Tropical Leaves

Financiële verantwoording

 

Stichting ComVi heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de ontvangsten en het beheer van de schoolgelden en donaties. Het bestuur ziet erop toe dat deze gelden op een verantwoorde manier worden besteed aan het doel van de stichting.

 

Jaarlijks draagt de penningmeester zorg voor een begroting bij de start van het schooljaar en na afloop van het schooljaar zorgt zij voor het opstellen van de jaarrekening. Het boekjaar waarover verantwoording moet worden afgelegd is gelijk aan het schooljaar. 

De bestuursleden ontvangen zelf geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Hieronder zijn de meest actuele liquiditeitsbegroting en financieel tussentijdsoverzicht geplaatst. Het eerste boekjaar loopt nog, er is derhalve nog geen jaarrekening opgesteld. De eerste jaarrekening wordt in oktober verwacht.