top of page
Tropical Leaves

Onze visie

Missie en visie: Onze missie

"In onze school leiden wij onze kinderen op tot LEVENSEXPERTS."

photo_2021-05-21_11-23-44.jpg

Door het bieden van een gestructureerde, veilige en liefdevolle omgeving, waarbij de innerlijke groei van ieder kind ons uitgangspunt is, realiseren we ruimte voor kinderen om in verbinding met zichzelf, de ander en de natuur te zijn. Door te vertrouwen op hun natuurlijke leerproces en door de intrinsieke motivatie (het willen leren en ontwikkelen dat een ieder van nature in zich heeft) van de kinderen te volgen, werken we bij de kinderen aan een zelfbewust zijn.

  • Onze school is een plek waar liefde de basis is. Je doet lief voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om je heen.

  • Onze school is een plek waar iedereen kan samenzijn en verbinden.

  • Onze school biedt vrijheid binnen een basisstructuur, zodat een ieder in zijn eigen tempo zijn eigen weg kan vinden en kan volgen.

  • Ook hierin vertrouwen we op de kinderen en hun natuurlijke leerproces.

  • Onze school is een plek waar iedereen de ruimte en het vertrouwen gegeven wordt om in zijn eigen kracht te staan. Zijn eigen talenten te ontdekken en te benutten. Ieder mag zich vrij voelen om te zijn wie hij is.

  • Onze school heeft een rijk onderwijsaanbod. We zijn veel buiten; in verbinding staan met onszelf, de ander en de natuur vinden wij belangrijk.

  • We leren zelfstandig, samen, naast, met én van elkaar.

  • En wanneer iets nog niet is gelukt, zien we dit niet als falen, maar als een succes in het groeiproces. Want van proberen kun je leren.

 

Het primaire doel van onze didactiek is dan ook niet leerlingen dingen leren, maar leerlingen helpen ZICHZELF dingen te leren; autodidactiek. Als docent zijn wij er dus om leerlingen te inspireren en hen intensief te begeleiden om… het zelf te doen!

 

Met een dynamische en gepersonaliseerde didactiek zorgen we ervoor dat ieders leerproces aansluit op diens individuele behoeften. Dit houdt in dat we de mate van zelfstandigheid aanpassen op de leerbehoeften van de leerling én onderwijl geleidelijk toewerken naar meer zelfstandigheid in de didactiek. Zodoende zorgen we ervoor dat onze leerlingen zelfstandige autodidacten zijn wanneer ze onze school verlaten.

WhatsApp Image 2021-05-20 at 22.30.38.jp

"Ongelukkig is de leerling die zijn of haar meester niet overtreft."

Leonardo da Vinci

Tropical Leaves

Onze missie

Missie en visie: Citaat

Als school streven we ernaar een harmonische wereld in het klein te zijn, waarin iedereen liefdevol samenwerkt en doet waar hij/zij goed in is. Ons doel is om kinderen in hun kracht te zetten en de verbinding met zichzelf, de natuur en hun omgeving te kunnen terugvinden en/of behouden. Door hun hart en innerlijke stem te volgen, ontwikkelen de kinderen zich op vlakken en niveaus waaraan zij toe zijn. Op die manier leren ze hun eigen talenten kennen, die te gebruiken en respectvol om te gaan met hun eigen grenzen en die van anderen. Door het bieden van een rijke leeromgeving dagen we de kinderen uit om nieuwe dingen te leren en te ondernemen (zone van naaste ontwikkeling).
Onze school is een veilige plek waar iedereen kan samenzijn en verbinden en waar kinderen opgeleid worden tot autodidactische levensexperts.

Om het ontwikkel- en leerproces comfortabeler te maken voor onze kinderen, jullie als ouders en onze leerkrachten, willen wij niet alleen luisteren naar onze kinderen, maar daar ook naar handelen.

We willen uitgaan van de eigen-wijsheid van het kind, van ieders interesses en talenten. Want zonder tijdsdruk, prestatiedruk en normatief presteren, zullen kinderen meer floreren. Zij mogen hun eigen tempo bepalen, met een veilig, rijk onderwijsaanbod waarin niets moét en heel veel mag. Waar wij onze kinderen hun eigen pad laten lopen. Volledig vertrouwend op hun eigenheid en hun autodidactische vermogen, hen de ruimte geven, zodat ze alles kunnen leren dat zij interessant vinden.

Door kinderen deze ruimte te gunnen worden het vrije, sociale, slimme en inventieve mensen. Mensen die luisteren naar moeder aarde en naar de ander, maar vooral naar zichzelf en daar ook naar handelen.
Dat kinderen met zo’n eigenwijs pad op school, ook op de universiteit terecht kunnen komen, is al meermalen aangetoond.


Ons uiteindelijke doel is een community rondom onze school te vormen. Naast een persoonlijke plek/leefruimte/woning, zullen er diverse gemeenschappelijke ruimtes aanwezig zijn, waar we elkaar helpen en ondersteunen. En waar we van én met elkaar willen leren en ontwikkelen. Idealiter is er ruimte voor permacultuur, een moestuin of zelfs voedselbos en het houden van dieren, ook ruimte voor het ontwikkelen van (hand-)vaardigheden. Dit alles zal gaan bijdragen aan de rijke leeromgeving voor de kinderen.

IMG_20210118_145013_761_edited.jpg

'We zijn allemaal als licht geboren en we zullen allemaal onthouden dat we licht zijn.
Dit wordt onze toekomst.
Er zal een groot licht zijn, en dat licht ben jij.
Er zal een grote genezing zijn, en deze genezing ben jij.
Er zal een keerpunt zijn in de liefde, en dit keerpunt ben jij. "


Christina von Dreien

320x50_wit_iedereen_welkom.jpg
bottom of page