top of page
Welkom: Welkom
Tropical Leaves

Wat is ComVi?

Holistische basisschool ComVi ontvangt leerlingen op
maandag t/m donderdag van 8:30-14:00uur.
image0_edited_edited.jpg

Bij ons hebben kinderen zelf de regie over wat ze willen leren, hoe ze dit willen leren, met wie ze dit willen leren, waar en wanneer ze dit willen leren.

Om dit proces te ondersteunen en waarborgen:

 

-bieden wij een zeer rijke, holistische leeromgeving aan.

-werken we met een leerlingvolgsysteem.

-werken we met kleine heterogene stamgroepen.

-bieden we een dagelijkse structuur en regelmaat als basis aan.

-hebben we een wisselend en prikkelend aanbod aan activiteiten, dat aansluit bij de kerndoelen die de overheid als richtlijn hanteert.

​Zo hebben wij de ruimte om de kinderen uit te dagen hun eigen weg te volgen en te ondersteunen in hun proces tot autodidactische levensexpert.


Klik gerust op de paarse woorden hierboven, voor een verdere uitleg. Of hier voor de ervaringen van ouders.

 

 

"Waarom zou een kind perse de tafels op een stoel aan een tafeltje moeten oefenen? Dit kan net zo goed, of misschien wel beter, in een hangmat of onderste boven op een schommel. Autonomie, plezier en beweging veraangenamen en versnellen menig leerproces."

Maddy-Devi Homburg
oprichter en schoolleider

rijke leeromgeving

"Wanneer een kind van 4 de tafel van 7 wil leren omdat dit zijn lievelingsgetal is, wie ben ik als leerkracht om te zeggen: "Nee, volgend jaar ga je pas tafels leren en we beginnen dan bij de tafel van 2."?"

Marieke Verbeek-Bal

oprichter en schoolleider

20220328_114505_edited.jpg

Bij onze rijke, holistische leeromgeving kun je denken aan AVI boeken, tijdschriften, prentenboeken, jeugdliteratuur, diverse informatieboeken met een verscheidenheid aan onderwerpen, prentplaten en -boeken, een laptop met beveiligde internettoegang en een regelmatige wandeling buiten de deuren van school, zoals naar het park of de bibliotheek.
Onze school biedt de leerlingen ook diverse muziekinstrumenten aan zoals een djembé, piano, gitaar, ukelele, enz.

Daarnaast hebben we een rijk aanbod aan natuurlijke gebruiksmaterialen zoals een fijne knutselkast vol wol en diverse stoffen, een bak vol hout, een speeltafel gevuld met sensomotorische materialen en een heerlijke buitenruimte met genoeg speel- en ontdekplekken en een eigen moestuin.

Ook hebben we diverse onderwijsmethodes in de kast staan die de kinderen vrij mogen pakken. Denk hierbij aan Wereld in Getallen, Rijkenrijk, Estafette, Veilig Leren Lezen en Schatkist.

Zoals bij veel scholen, hebben wij ons lokaal ook ingericht/uitgerust met diverse uitdagende hoeken waarin kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten en ze geprikkeld worden om hun eigen grenzen te onderzoeken en desgewenst te verleggen.

Op de groep staan vaste vakleerkrachten en onderwijsondersteuners. Wekelijks hebben we veel buitenspeeltijd, een karateles in ons eigen gymlokaal, yoga en doen we in ieder geval 1x aan muziek en dans (bij meer vraag vanuit de kinderen, dan kan dat natuurlijk altijd meer).

Wij bieden op projectmatige basis activiteiten aan zodat we alle tijd en ruimte hebben om de diepte in te gaan op het gewenste onderwerp.
We zetten ons in om zo veel mogelijk vaste gezichten op school, ons te laten ondersteunen met o.a. de moestuin, samen koken en bakken, samen lezen, knutselen en puzzelen.

20220510_123917_edited.png

Wij werken met het leerlingvolgsysteem Spectrovita.
Dit is een vrij nieuw leerlingvolgsysteem, dat zich onderscheidt van anderen, door de mogelijkheid aan te bieden om zelf volg-/ontwikkelpunten toe te voegen binnen het dossier van leerlingen, welke wij als school belangrijk vinden.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de emotionele ontwikkeling, kennis over de natuur, materiaal vaardigheid, spirituele ontwikkeling, bijzondere kwaliteiten, enz.
Daarnaast kan binnen dit LVS de ontwikkeling van het kind, door alle betrokken partijen in- en aangevuld worden. Door u als ouders hierin te betrekken, creëren we een vollediger beeld van de ontwikkeling van uw kind.

leerlngvolgsysteem
Stamgroepen
20220510_135045_edited.jpg

Onze heterogene stamgroepen bestaan uit maximaal 18 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Op iedere stamgroep staat  1 pabo gecertificeerde leerkracht en maximaal 2 onderwijsondersteuners.
We zijn momenteel bezig om ons team vorm te geven en streven naar vaste vakkrachten voor bijvoorbeeld judo of karate en kinderyoga. Maar ook gaan we ons inzetten voor vaste gezichten die op school zullen komen ondersteunen met o.a. de moestuin, samen koken en bakken, samen puzzelen. Oftewel, alle extra waardevolle aandacht die kinderen zo hard nodig hebben om zich tot mooie, zelfverzekerde, krachtige volwassenen te ontplooien.

 

Structuur en regelmaat
photocollage_202111118223557.jpg

Omdat veel kinderen gebaat zijn bij enige structuur, kiezen wij ervoor om in de basis een vast week- en dagritme aan te bieden en werken we met een semi-vaste dagplanning welke er als volgt uitzien:


08.20 – 08.35       

Inloop – korte overdracht ouders

08:30 - 08:45       

Start schooldag: vrij buiten spelen.

08:45 - 09:15         

Dagopening met de stamgroep onder het genot van een kop thee.

 

09:15 - 10:00         

Werken aan de persoonlijke doelen/projectmatige activiteiten. Dit kan individueel zijn, in samenwerkingsverband of in coachverband, waarbij ook de kinderen onderling een coachende rol kunnen vervullen voor een groepsgenootje.

 

10:00 – 11.00        

Moment van verbinding met groente, fruit, thee, sap, water en bijvoorbeeld muziek of een verhaal.

Daarna spelen we buiten met elkaar.

11.00 - 12:00         

Werken aan de persoonlijke doelen/projectmatige activiteiten.

12:00 - 12:30         

Gezamenlijke lunch aan tafel.

12:30 - 13:00         

Lichtwerk: vanuit rust en stilte werken we aan onze innerlijke wereld.

Kinderen vullen dit naar eigen behoefte en inzicht in. Denk hierbij aan spelen met duplo, clics, stillezen, yoga, mediteren, smartgames, puzzelen, tekenen, schilderen, zandtafel,/-bak, klei, enz.

In dit uur bouwen we aan rust en stilte binnen de groep. De kinderen zijn zelfstandig bezig, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met leeftijd en vermogen.

13.00 – 13.50       

Expressie vakken (theater, dans, muziek, karate, gym, yoga, parcours, ect.)

13.50 - 14:00

Eindkring. Hier evalueren we de dag en stellen vragen als:

Hoe was je dag, wat heb je gedaan/geleerd/gevoeld? Wat ga je de volgende keer doen? En wellicht wil iemand nog iets voordragen, laten zien of anderszins delen met de groep.

NB. De tijden zijn globale richtlijnen, met de samenkomst-momenten als ankerpunten van de dag.

bottom of page