top of page

locatie gezocht

AANVULLING: 
We mogen tijdelijk (2-6 mnd.) lesgeven vanuit de locatie van NLC te Numansdorp en
hier zijn wij onnoemelijk dankbaar voor!
We zijn dus echter wel helaas nog steeds op zoek naar een locatie voor langere termijn,
of het meest ideaal: voor altijd


Beste mede-Hoeksche-Waard-er,

Hierbij een noodoproep van de schoolleiders van ComVi. We hopen dat u de tijd neemt onderstaande te lezen.

We stellen ons graag voor, want onbekend kan onbemind maken. Daar zijn we ons terdege van bewust.
ComVi is een kleine holistische basisschool met 1 stamgroep  (max.16 kinderen). Onze kwaliteit van onderwijs kunnen we behouden door niet groter te worden dan 2 stamgroepen, dus om en nabij 30 kinderen. Maar zover zijn we nu nog niet.

We zijn dus met recht een kleine school, en zien onszelf als waardevolle aanvulling op de reguliere onderwijsvormen op ons eiland. Wij onderwijzen binnen een niche markt, wij bieden de kinderen die dat nodig hebben een rustige, veilige haven die anders mogelijk thuis zouden zitten. Kinderen voor wie het reguliere onderwijs te snel gaat, of juist  te langzaam, te druk is of juist te weinig uitdaging biedt.


Binnen de leerplichtwet vallen we onder subcategorie B3, vrijheid van onderwijs. Vandaar dat deze vorm van niet-bekostigd onderwijs ook vaak B3-school genoemd wordt.
We zijn afgelopen januari voor de 2e keer ruimschoots goedgekeurd door de onderwijsinspectie, en mogen inmiddels 15 kinderen holistisch onderwijs aanbieden.


Onze leerlingen krijgen dezelfde leerdoelen aangeboden en stromen ‘gewoon’ uit naar het voortgezet onderwijs. Ook bij ons is dit van kader tot atheneum.

En dan nu naar onze NOODOPROEP: onze hulpvraag.

Onze school huisde met enorm veel plezier en dankbaarheid sinds oktober 2021 in het oude school gebouw van de Theo Thijssen school (Graaf van Egmondstraat OBL).

Aangezien we wisten dat deze locatie tijdelijk was, zijn we na onze start meteen verder gaan zoeken naar een nieuwe locatie. We zijn dus al ruim 1,5 jaar bezig met het zoeken naar een eigen en permanente locatie.
Maar dat is, blijkt nu, helaas nog niet zo eenvoudig.

Wij spreken regelmatig met de hoofdinspecteur van niet-bekostigd onderwijs en op onze hulpvraag rondom een locatie wees zij ons er nogmaals op dat er voor B3 scholen in de wet geen locatie eisen bestaan.
Wij mogen ons dus volgens de wet overval huisvesten, al zetten we een yurt in een tuin, zolang het maar brandveilig is natuurlijk.

Zij gaf ons ook voorbeelden waar andere B3-scholen in het land huizen, zoals bij de scouting, in een balletstudio, verzamelgebouw, buurtcentrum, een ruimte in een verzorgingstehuis, een boswachterswoning, boerenschuur, muziekschool.
Eigenlijk is alles wat overdag leeg staat een bruikbare locatie.

We hebben niet stil gezeten de afgelopen maanden. We hebben gebeld, gemaild en zijn bij heel veel locaties langsgeweest en hebben met heel veel mensen gepraat. We hebben regelmatig overeenstemming gevonden met diverse locaties, maar helaas ging dit steeds niet door.

Zoals de scouting in OBL, dit bleek volgens de gemeente niet een passende bestemming.

Of op het erf van een boerderij in de gemeente Oud-Beijerland. Dit heeft best wat voeten in aarde met stelconplaten, iets van een noodgebouw, aanleggen van water en licht. En dan nog vergunningen aanvragen bij de gemeente. We zijn hier nog mee bezig, maar dit is niet op tijd rond.

We waren welkom bij een andere boerderij, maar zij moeten helaas hun bedrijf gaan verkopen.

Er zijn gebouwen met leegstaande units, maar Adhoc mag deze helaas niet verhuren.

De oude bibliotheek van Oud-Beijerland wordt gesloopt voor nieuwbouw.


Het voormalige schoolgebouw van de Willem Alexanderschool in Oud-Beijerland is volledig verhuurd.

Er was nóg een oud schoolgebouw, maar dat wordt vanwege onzekere toekomstplannen nu niet onderverhuurd.

Enzovoorts enzovoorts…

Inmiddels zijn alle makelaars op de hoogte van onze nood en zoeken mee, zo ook Adhoc en Bres accomodaties. Maar dit vele zoeken heeft nog niet mogen baten. Ook hebben we een aantal kerkgemeenschappen aangeschreven. Maar o.a. het net anders geloven in God, bleek een deal-breker.

 

Nu we inmiddels tegen het einde van 2023 aanlopen, zijn wij niet meer op zoek naar een ideale locatie maar slechts naar ‘gewoon’ een dak boven het hoofd van onze kinderen. Een tijdelijke locatie waar het veilig en droog is. Ons behelpen? Dat doen wij graag in het belang van onze leerlingen.

We zijn daarom veel van onze spullen aan kringlopen aan het weggeven. Daarnaast worden al onze boeken, methodes en leermaterialen opgeslagen in een container.

Ons team, juffen, schoolleiding, bestuur, ouders maar zéker onze kinderen hebben van deze onzekerheid flink stress. Maar dat onze kindjes straks de kerstvakantie in gaan en niet weten waar ze in het nieuwe jaar naar school gaan raakt ons nog het meest.

We zouden daarom nu al blij zijn wanneer we hen kunnen vertellen dat we een logeerplek hebben gevonden. Ergens waar we alleen wat speelgoed en werkboekjes mee naar toe nemen. Ergens waar de juffies en klasgenootjes tijdens schooldagen samen kunnen zijn.

Onze tijdelijke noodoplossing dachten wij deze week gevonden te hebben bij de locatie van een sportvereniging. Het is verre van ideaal, een kale kantine heeft niet de sfeer en mogelijkheden van een eigen ruimte. Maar naast dat onze aanwezigheid een kleine financiële steun in de rug zou zijn voor de sportvereniging, die hun locatie tijdelijk aan ons gunnen, geeft het ons voor even rust en duidelijkheid.

Gemeente lijkt
echter geneigd de bestemming van de Spuicrossers (recreatie) als leidend te houden en voorziet daarnaast parkeerproblemen. Daarom willen zij dit tijdelijke noodplan graag via de officiële weg aangevraagd.
Maar de tijd gaat nu wel erg dringen. Kerst staat voor de deur en vanaf 31/12 hebben wij geen onderkomen meer.


Wat hopen we voor tijdelijk te vinden?

Alles op een rijtje:
- We zijn ma-di-wo-d
o op school.
- De juffen komen 08:00, de kinderen 08:30. De kinderen gaan 14:00 naar huis en de juffen uiterlijk 15:00.
- We zijn een kleine school, hebben slecht 15 kindjes en 2 juffen per dag, parkeerproblemen zijn er dus in onze ogen niet, bovendien carpoolen veel van onze ouders.


We hopen toch nog op een wonder…
Zodat wij, terwijl onze kinderen "gewoon" onderwijs kunnen blijven volgen, verder blijven zoeken naar een passende, permanente locatie op ons eiland. Daarvoor zullen wij zo spoedig mogelijk diverse vooronderzoek-verzoeken indienen.


Met vriendelijke groeten,

Marieke Verbeek-Bal en Maddy-Devi Homburg
Schoolleiders ComVi

bottom of page