top of page
Tropical Leaves

Steun ons

Change for Change_edited.jpg


ComVi is een zelfstandige, Holistische basisschool (B3*).


In Nederland ontvangt iedere reguliere basisschool rond €7.000,00 per ingeschreven leerling per schooljaar. Daar bovenop kunnen scholen nog extra subsidies voor diverse activiteiten en materialen aanvragen bij de overheid.

Als zelfstandige school, kiezen wij er bewust voor om deze vaste financiële input vanuit de overheid niet aan te vragen. Zo behouden wij de vrijheid om ons onderwijs vorm te geven, op de wijze die het beste bij onze visie en missie past.


Wij bekostigen alles zelf d.m.v. ouderbijdragen, donaties en giften. Daarnaast hebben wij een fantastisch team van juffen die geen volledig salaris vragen voor hun tomeloze inzet.
Op deze manier kunnen wij ons onderwijs blijven vorm geven en ontwikkelen op de manier die wij passend vinden.

Dankbaar zijn wij dan ook, voor alle steun die wij tot op heden hebben mogen ontvangen!


Stichting ComVi heeft een ANBI status ontvangen van de Belastingdienst. Giften kunnen daardoor aftrekbaar worden gemaakt bij uw aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. 
Op deze manier blijft het voor ouders, sympathisanten en andere donateurs prettig en interessant om ons te steunen in onze missie.

Draagt u ons ook een warm hart toe? En wilt u onze missie ook steunen?
Dit kan op diverse manieren:
 
 

 


Optie 1 - Eenmalige giften

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons initiatief financieel steunen?
Dan is uw donatie van harte welkom! Onze bankgegevens zijn:
NL74 RBRB 8835 9349 23 t.n.v. Stichting ComVi

Optie 2 - Structurele steun

Zou u ons graag structureel steunen? Maak dan een automatische overboeking aan.
Wij voelen ons dankbaar met iedere steun vanaf € 1,00 per maand.

Wilt u ons minimaal 5 jaar lang steunen? Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI stichting de giften vastleggen in een
overeenkomst.
Neem voor periodieke giften (minimaal 5 jaar lang) graag contact op met de penningmeester via info@eigenwijsgeleerd.nl.

 

Optie 3 - Schoolfonds

Met alle (kleine en grote) donaties onder de noemer 'schoolfonds' zorgen wij dat kinderen van ouders met een lager inkomen, ook bij ons hun plek kunnen vinden. Daarnaast kunnen ouders in de toekomst ook aanspraak maken op diverse ondersteunende fondsen vanwege de ANBI-status.

 

 

 

​​​*B3 = In de wet op de leerplicht (1969) is een subcategorie (B3) opgenomen; de vrijheid van onderwijs. Burgers kunnen een particuliere school oprichten en naar eigen visie inrichten. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt na de melding of de school aan de wettelijke eisen voldoet. Daarop brengt de inspectie een bindend advies uit aan Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Ook na de erkenning blijft de Onderwijsinspectie controleren of de school zich aan de wet en kwaliteitseisen houdt. Particuliere scholen krijgen geen geld van de overheid. Ouders of anderen (bijvoorbeeld bedrijven) betalen de kosten. De schoolkosten zijn daardoor hoger dan op openbare of bijzondere scholen

Steun ons: Steun ons
B3
steun
Diverse manieren van doneren
bottom of page