Tropical Leaves

Onze stichting en het bestuur

 

Stichting ComVi is gevestigd aan de Graaf van Egmondstraat 46 te Oud-Beijerland.

ANBI status

Stichting ComVi heeft een ANBI-status toegekend gekregen van de Belastingdienst. De stichting staat bekend onder RSIN 863251523.

(Periodieke) Giften aftrek

Donateurs van onze school mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Neem voor periodieke giften (minimaal 5 jaar lang) contact op met de penningmeester via facturen.comvi@gmail.com.

 

Doel van de stichting

De doelstellingen van de stichting zijn:

 • jonge mensen van nul (0) tot vijfentwintig (25) jaar een vrije en veilige leer- en leefomgeving te bieden.

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - een learning-community te zijn met een doorlopende leef- en leerlijn voor jonge mensen in de leeftijd van nul (0) tot vijfentwintig (25) jaar.
  - een b3-school te zijn, die werkt vanuit: vertrouwen, vrijheid, gelijkwaardigheid en  verantwoordelijkheid
  - ontwikkelingsgericht onderwijs als uitgangspunt te nemen
  - holisme als levensbeschouwing te ervaren
  - universele kennis ter beschikking te stellen; en
  - het stimuleren van leerlingen die ervoor kiezen structureel te werken rechtstreeks naar het examen toe, dan wel via projectvormen trachten hun einddoelen, genoemd binnen het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, te behalen.

 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
   

Bestuur

Stichting ComVi heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de ontvangsten en het beheer van de schoolgelden en donaties. Het bestuur ziet erop toe dat deze gelden op een verantwoorde manier worden besteed aan het doel van de stichting.

 

Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • Voorzitter is Esther Hordijk, woonachtig te Heinenoord.

 • Secretaris is Laura Heemskerk, woonachtig te Mijnsheerenland.

 • Penningmeester is Yvonne van Putten, woonachtig te Oud-Beijerland.

 

Activiteiten bestuur

 

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

 

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. fondsenwerving;

 2. subsidies en andere bijdragen;

 3. schenkingen, erfstellingen en legaten;

 4. alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Bij ontbinding van de stichting zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Wat onze ouders zeggen over ComVi:
 

 

Mijn zoon is een gelukkiger kind geworden (in de breedste zin) sinds hij op Comvi zit. Hij is in deze paar maanden zelfstandiger, zelfbewuster, zelfverzekerder, onderzoekende, vrijer in zijn denken en doen, meer ontspannen en (nog) eigenwijzer geworden.
Zijn positieve ontwikkeling heeft ook op ons gezin een hele fijne invloed.
Mijn zoon gaat nu heel graag naar school, hij vindt het zelfs jammer als hij een vrije dag heeft. Wij zijn dolgelukkig met Comvi en het fantastische team.


 


Ik merk vooral dat onze dochter een stuk meer ontspannen is. Waar er voorheen nog weleens een plotselinge uitbarsting kon zijn na schooltijd, blijft dat nu uit. Plus het feit dat ze aangeeft dat ze wilde dat ze nog vaker naar school mag (waar het op de andere school eerder andersom was). Ik ben heel blij dat we deze keuze gemaakt hebben!
 "Papa, moet je vragen hoe het op school was?"
Papa: "Nou jongen, hoe was het vandaag op school?"
"Het was Gigantisch fantastisch leuk.
❤️ En ik heb alles gedaan wat ik wilde."
Zo wil je toch altijd dat je kind over school praat. 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻


 


Sinds onze zoon ComVi bezoekt kunnen de dagen voor hem niet lang genoeg duren 😃
Wat met name aanspreekt is het zo zichzelf mogen zijn. We merken aan onze zoon dat hij meer zelfverzekerd is en dat hij uitgedaagd wordt om op zijn eigen(wijze) manier en tempo op onderzoek uit te gaan.

 Mijn dochter wil eindelijk weer naar school. Ze kan zich ontspannen en leeft helemaal op.

 


Bij deze een berichtje over de veranderingen bij mijn dochter sinds ComVi: ze gaat eindelijk weer met plezier naar school! Sterker nog ze wil nog maar 1 dag weekend 🥳 Ze noemt het dan ook de pretschool! Al is het allemaal even wennen, haar zelfvertrouwen is al flink vooruit gegaan, ze hoeft zich niet meer te bewijzen en is niet meer de kleinste van de klas. Ze is helemaal op haar plekje en dat geeft ons zoveel rust. Heel erg dankbaar dat we bij jullie terecht zijn gekomen..heb m'n vrolijke grietje weer terug❤️🥰

 


In de korte tijd dat onze jongste nu naar ComVi gaat (wat zijn eigen keuze is geweest) merken wij als ouders, maar ook opa en oma die om de week oppassen, dat hij rustiger is, minder diep vermoeid, minder snel vurig boos, behulpzamer, in het kort: de scherpe randjes zijn er vanaf.  Daarnaast is hij thuis het leren aan het doorvoeren. Dus in plaats van thuis niets willen en negens meer zin of energie voor hebben, oefent hij nu uit zichzelf de planten en bomen die behandeld zijn en gaat uit zichzelf informatie opzoeken voor een werkstuk dat hij aan het maken is.
Dit alles zorgt voor meer innerlijke rust en een nieuw aangeboord intrinsiek enthousiasme bij hem hetgeen ook een positief effect op ons gezin heeft❤️ 

Mijn dochtertje had op haar oude school een trauma opgelopen. En wilde helemaal niet meer naar school.
Ik heb haar maanden huilend en gillend achter moeten laten.
Toen we besloten dat we haar van school zouden halen. Zaten we met onze handen in het haar, wat moesten we nu?? Waar zouden ze de tijd en moeite nemen om haar met haar trauma te helpen?
Ik overwoog om thuisles te gaan geven.
Tot ik via een tip Comvi vond, en bij het lezen van de website al een warm gevoel kreeg.
Ik besloot een mail te sturen met ons verhaal en tot mijn grote verbazing kreeg ik diezelfde dag nog een reactie! (Het was zomervakantie)
Zo’n fijne warme en liefdevolle reactie!
Onze dochter zit nu zo’n 4 maanden op Comvi en het gaat zoveel beter met haar. Ze komt meer en meer uit haar schulp. Ze heeft niet meer iedere dag buikpijn en nachtmerries. Het is weer een vrolijk meisje.
We zijn in zo’n ontzettend liefdevol warm bad terecht gekomen.
Kinderen worden hier gezien!!!
Ze mogen zijn wie ze zijn.
Ze mogen voelen wat ze voelen.
En worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.
De lessen gaan hier niet alleen over rekenen en taal.
Maar ook echte levenslessen horen bij het standaard pakket.
Comvi is niet zomaar een school, het is een familie.
Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij onderdeel uit mogen maken van jullie community ❤️