top of page
Tropical Leaves

Steun ons

Change for Change_edited.jpg


ComVi is een particuliere, staatsvrije (B3*) school.


Waar reguliere basisscholen in Nederland, vanuit de overheid, rond de €7.000,00 per ingeschreven leerling per schooljaar ontvangen en daar bovenop vaak nog extra subsidies voor diverse activiteiten en materialen, kiezen wij er heel bewust voor om deze subsidie niet te ontvangen.
 

Wij bekostigen alles zelf d.m.v. ouderbijdragen, donaties en giften.
Enkel zo kunnen wij ons onderwijs blijven vorm geven en ontwikkelen,
op de wijze die wij van belang vinden.

Dankbaar zijn wij dan ook, voor alle steun die wij tot op heden hebben mogen ontvangen!


Stichting ComVi heeft een ANBI status ontvangen van de Belastingdienst. Giften kunnen daardoor aftrekbaar worden gemaakt bij uw aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. 
Op deze manier blijft het voor ouders, sympathisanten en andere donateurs prettig en interessant om ons te steunen in onze missie

Draagt u ons ook een warm hart toe? En wilt u onze missie ook steunen?
Dit kan op diverse manieren.
 
 

 

Optie 1 - Eenmalige giften

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons initiatief financieel steunen?
Dan is uw donatie van harte welkom! Klik op
'Doneer direct' en kies rechts welke kleur pet je af wilt nemen.

Optie 2 - Structurele steun

Zou u ons graag structureel steunen? Maak dan een automatische overboeking aan via 'Doneer direct'. Wij voelen ons al dankbaar met steun vanaf € 1,00 per maand.

Wilt u ons minimaal 5 jaar lang steunen? Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI stichting de giften vastleggen in een
overeenkomst. Neem voor periodieke giften (minimaal 5 jaar lang) contact op met de penningmeester via facturen.comvi@gmail.com.

 

Optie 3 - Schoolfonds

Met alle (kleine en grote) donaties onder de noemer 'schoolfonds' zorgen wij dat kinderen van ouders met een lager inkomen, ook bij ons hun plek kunnen vinden. Daarnaast kunnen ouders in de toekomst ook aanspraak maken op diverse ondersteunende fondsen vanwege de Anbi-status.
Via
'Doneer direct' kunt u deze donatie verwerken.

 

Optie 4 - Het doneren van materialen

Via https://lijstje.nl/ComVi kunt u bekijken welke spullen, materialen enz. wij nog zoeken, of altijd kunnen gebruiken. Uw hulp in natura is zéér welkom. Lees ons lijstje eens door, wellicht heeft u nog iets op zolder staan? U helpt ook met (maandelijks) een pak papier of nieuwe potloden, stekjes die we kunnen planten of tijdschriften (knutselmateriaal) die u zelf niet meer leest. Vraag eventueel bij ons na, wanneer iets niet op de lijst staat, of we dit kunnen gebruiken. Alle ideeën zijn welkom!

Voor meer informatie, mail ons gerust op info@eigenwijsgeleerd.nl of vul het contactformulier in via deze site.

​​​*B3 = In de wet op de leerplicht (1969) is een subcategorie (B3) opgenomen; de vrijheid van onderwijs. Burgers kunnen een particuliere school oprichten en naar eigen visie inrichten. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt na de melding of de school aan de wettelijke eisen voldoet. Daarop brengt de inspectie een bindend advies uit aan Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Ook na de erkenning blijft de Onderwijsinspectie controleren of de school zich aan de wet en kwaliteitseisen houdt. Particuliere scholen krijgen geen geld van de overheid. Ouders of anderen (bijvoorbeeld bedrijven) betalen de kosten. De schoolkosten zijn daardoor hoger dan op openbare of bijzondere scholen

Steun ons: Steun ons
B3
steun
Doneer direct
bottom of page