top of page
Tropical Leaves

Steun ons

Change for Change_edited.jpg


ComVi is een zelfstandige, Holistische basisschool (B3*).


In Nederland ontvangt iedere reguliere basisschool rond €7.000,00 per ingeschreven leerling per schooljaar. Daar bovenop kunnen scholen nog extra subsidies voor diverse activiteiten en materialen aanvragen bij de overheid.

Als zelfstandige school, kiezen wij er heel bewust voor om deze vaste financiële input vanuit de overheid niet aan te vragen.


Wij bekostigen alles zelf d.m.v. ouderbijdragen, donaties, giften en fantastische juffen die geen volledig salaris vragen voor hun tomeloze inzet.
Enkel op deze manier kunnen wij ons onderwijs blijven vorm geven en ontwikkelen,
op de wijze die wij van belang vinden.

Dankbaar zijn wij dan ook, voor alle steun die wij tot op heden hebben mogen ontvangen!


Stichting ComVi heeft een ANBI status ontvangen van de Belastingdienst. Giften kunnen daardoor aftrekbaar worden gemaakt bij uw aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. 
Op deze manier blijft het voor ouders, sympathisanten en andere donateurs prettig en interessant om ons te steunen in onze missie.

Draagt u ons ook een warm hart toe? En wilt u onze missie ook steunen?
Dit kan op diverse manieren.
 
 

 

Dit onderdeel is momenteel in onderhoud.
Excuus voor het ongemak.


Neem voor meer informatie over doneren en steunen van onze school, contact met ons op via het contactformulier of mail naar info@eigenwijsgeleerd.nl

Steun ons: Steun ons
B3
steun
bottom of page